PFR Nieruchomości S.A. ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa  telefon: +48 22 246 62 10 e-mail: pfrnieruchomosci@pfr.pl